Byg Garanti


Vi sikrer vores kunder med Byg Garanti. 3-byg er medlem af Dansk Byggeri, så vores arbejde for private kunder er dækket af Byg Garanti. Byg Garanti dækker kundens tab som følge af mangler og fejl med helt op til 100.000 kr. Derfor er du i sikre hænder, når du vælger 3-byg som din samarbejdspartner.

Byg Garanti – 3-bygs kunder fortjener det bedste

Hos 3-byg vil vi gerne sikre vores kunder bedst muligt, derfor er vi medlem af Dansk Byggeri, som betyder vores private kunder er dækket af Byg Garanti. Vi har udelukkende gjort dette for at beskytte vores kunder, hvis uheldet skulle være ude. Du kan sammenligne Byg Garanti med at være medlem af en A Kasse eller have en forsikring, det er ikke noget man forventer at bruge, men det er godt at have i baghånden. Ingen af vores kunder har gjort brug af Byg Garanti endnu, fordi vi altid stræber efter at levere det allerbedste arbejde.

Hvad dækker Byg Garanti

Hos 3-byg er Byg Garanti et sikkerhedsnet til de private forbrugere, hvis der skulle opstå nogle mangler eller fejl ved det arbejde, som er aftalt med 3-byg. Når arbejdet er udført, dækker garantien op til 10 år for skjulte fejl og mangler og op til 3 år for synlige fejl og mangler.

Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private kunder på deres private bolig:

 • En- eller to-familieboliger
 • Forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • Sommerhuse
 • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
 • Lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Garantivilkårene for Byg Garanti:

 • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren
 • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget
 • Kravet må ikke være forældet
 • Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
 • Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket
 • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
 • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms
 • Fejl ved materialer dækkes ikke 

Du kan læse mere om garantivilkårene i Byg Garantis vedtægter.

3-byg og Byg Garanti er dit sikkerhedsnet

Hos 3-byg anbefaler vi altid, at du vælger en håndværkervirksomhed, som er medlem af Dansk Byggeri, så du altid har et sikkerhedsnet, når du får udført arbejde. Vi anbefaler, at du læser alle reglerne om Byg Garanti igennem på byggaranti.dk, så du er sat ind i alle reglerne. 

 

Byg Garanti hos 3-byg